Restyling van alle Mercedes-Benz dealers in Nederland

Momenteel verzorgen wij de volledige restyling op het gebied van signing voor alle Mercedes-Benz dealers in Nederland. Met nieuwe merkteksten, logo’s,
dealernamen en pyloonzuilen in alle soorten en maten (tot wel tien meter hoogte) worden de 55 Mercedes-Benz dealers voorzien van een nieuwe en
kwalitatief hoge uitstraling die perfect de kwaliteit benadrukken van het merk Mercedes-Benz.

In dit project ontzorgen wij onze klanten optimaal door de volledige uitvoering voor onze rekening te nemen, van voorbereiding, planning en montage
met behulp van kranen en hoogwerkers tot het realiseren van funderingen en specifieke dragende constructies op lokatie.

Een veelomvattend project dat wij met veel plezier en succes uitvoeren. Met passie, nauwkeurigheid en aandacht voor kwaliteit, want daar staan wij
als Benelux Sign Systems altijd voor!

Offerte aanvragen Bel: (040) 283 6930

_

We are currently responsible for complete restyling in the area of signing for all Mercedes-Benz dealers in the Netherlands. With new brand texts,
logos, dealer names and pylon columns in all shapes and sizes (up to ten meters in height) the 55 Mercedes-Benz dealers are provided with a new and
high-quality appearance that perfectly emphasizes the quality of the Mercedes-Benz brand.

In this project we optimally relieve our customers by taking care of the entire implementation, from preparation, planning and assembly with the help
of cranes and aerial platforms to the realization of foundations and specific load-bearing structures on site.

A comprehensive project that we carry out with great pleasure and success. With passion, accuracy and attention to quality, because that’s where we
stand as Benelux Sign Systems always ahead!